Made for you

Privatumo politika

Įmonėgerbia ir saugo jūsų privatumą. Toliau pateikiama išsamesnė informacija apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis.

Šioje privatumo politikoje aprašomi mūsų skaitmeninių platformų, kurios leidžia lankytojams pasiekti mūsų svetainę ir naudotis mūsų paslaugomis, pateiktų ar surinktų duomenų tvarkymo metodai. Ši privatumo politika parengta vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir vietos teisės aktų nuostatomis.

yra svetainės lt.pruvida.co savininkas ir duomenų valdytojas. Ši privatumo politika taikoma šių kategorijų asmenims:

 • prekiautojai,
 • potencialūs pirkėjai,
 • mūsų svetainės naudotojams,
 • mūsų tiekėjams ir verslo partneriams.

Asmens duomenis tvarkome tik iš anksto nustatytais ir teisėtais tikslais, remdamiesi atitinkamu teisiniu pagrindu. Toliau pateikiami kiekvienos asmenų grupės tikslai ir teisinis pagrindas.

Asmens duomenis saugome tik tiek laiko, kiek reikia, kad įvykdytume duomenų tvarkymo tikslą, dėl kurio tie asmens duomenys buvo surinkti. Jei jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu, tai darysime tol, kol savo sutikimo neatšauksite. Toliau pateikiami asmens duomenų saugojimo laikotarpiai, taikomi tvarkant asmens duomenis konkrečiu tikslu.

Kaip renkame jūsų asmens duomenis?

Duomenys, kuriuos mums pateikiate, renkami, kai kreipiatės į mus norėdami gauti produktų, paslaugų ar informacijos, užsiregistruojate mūsų svetainėje, dalyvaujate viešuosiuose forumuose ar kitoje mūsų skaitmeninėse priemonėse numatytoje veikloje, atsakote į klientų apklausas ar kitaip su mumis bendraujate. Duomenis renkame naudodami įvairias technologijas, pavyzdžiui, slapukus. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, perskaitykite mūsų slapukų politiką.

Jūsų asmens duomenis tvarkome įvairiais tikslais, priklausomai nuo jūsų santykių su mumis. Tikslai ir saugojimo laikotarpiai nurodyti toliau pateiktose lentelėse.

Kai veikiate kaip pirkėjas:

Apdorojimo tikslas

Asmens duomenys, kuriuos tvarkome

Teisinis pagrindas

Duomenų saugojimo laikotarpis

Pirkimas mūsų svetainėje

– vardas ir pavardė;

– pristatymo adresas;

– įmonės arba juridinio asmens pavadinimas (jei naudotojas yra juridinis asmuo);

– juridinio asmens PVM mokėtojo kodas (jei naudotojas yra juridinis asmuo);

– el. pašto adresas (vartotojo vardas);

– slaptažodis (šifruotu formatu);

– kontaktinis telefono numeris;

– gyvenamosios vietos šalis.

Sutartis

5 metai nuo užsakymo sudarymo

Bendravimas su jumis dėl užsakymo.

– vardas ir pavardė;

– pristatymo adresas;

– įmonės arba juridinio asmens pavadinimas (jei naudotojas yra juridinis asmuo);

– juridinio asmens PVM mokėtojo kodas (jei naudotojas yra juridinis asmuo);

– el. pašto adresas (vartotojo vardas);

– slaptažodis (šifruotu formatu);

– kontaktinis telefono numeris;

– gyvenamosios vietos šalis.

Sutartis

5 metai nuo užsakymo sudarymo

Naujienlaiškių siuntimas el. paštu


el. pašto adresas, vardas ir pavardė

Teisė

Iki tolesnio pranešimo

Pritaikytų el. pašto naujienlaiškių siuntimas naudojant profiliavimo paslaugas

El. pašto adresas, vardas ir pavardė, profilio informacija

Sutikimas


Iki tolesnio pranešimo

Rinkodaros komunikacija, pagrįsta profiliavimo paslaugomis

Profilio informacija

Sutikimas

Iki tolesnio pranešimo

Klientų pasitenkinimo apklausų siuntimas

el. pašto adresas, vardas ir pavardė, apklausoje pateikta informacija

Teisinis interesas optimizuoti verslo veiklą ir teikti tinkamus pasiūlymus

1 metai nuo apklausos datos

Statistinės analizės atlikimas


Apibendrinti duomenys, susiję su pirkimais, peržiūromis ir kita svetainėje vykdoma veikla, pagal kuriuos negalima nustatyti duomenų subjekto tapatybės.

Teisėtas interesas optimizuoti verslo veiklą ir teikti tinkamus pasiūlymus


1 metai

Teisinių reikalavimų vykdymas, mūsų teisių apsauga


Duomenys priklauso nuo konkretaus teisinio reikalavimo, visada laikantis minimizavimo principo.

Teisė

Pagal įstatymą

Kai veikiate kaip svetainės lankytojas ar potencialus pirkėjas:

Apdorojimo tikslas

Asmens duomenys, kuriuos tvarkome

Teisinis pagrindas

Duomenų saugojimo laikotarpis

Naujienlaiškių siuntimas el. paštu

el. pašto adresas, vardas ir pavardė

Sutikimas

Iki tolesnio pranešimo

Pritaikytų el. pašto naujienlaiškių siuntimas naudojant profiliavimo paslaugas

El. pašto adresas, vardas ir pavardė, profilio informacija

Sutikimas

Iki tolesnio pranešimo

Rinkodaros komunikacija, pagrįsta profiliavimo paslaugomis

Profilio informacija

Sutikimas

Iki tolesnio pranešimo

Bendravimas su jumis pagal jūsų užklausą.

el. pašto arba telefono numerį, vardą ir pavardę

Teisinis interesas užtikrinti veiksmingą bendravimą su asmenimis

3 mėnesiai nuo bendravimo pabaigos

Klientų pasitenkinimo apklausų siuntimas

el. pašto adresas, vardas ir pavardė, apklausoje pateikta informacija

Teisinis interesas optimizuoti verslo veiklą ir teikti tinkamus pasiūlymus

1 metai nuo apklausos datos

Statistinės analizės atlikimas

Apibendrinti duomenys, susiję su pirkimais, peržiūromis ir kita svetainėje vykdoma veikla, pagal kuriuos negalima nustatyti duomenų subjekto tapatybės.


Teisėtas interesas optimizuoti verslo veiklą ir teikti tinkamus pasiūlymus

1 metai

Saugios svetainės užtikrinimas

IP adresas


Teisinis interesas užtikrinti saugią svetainę ir sudaryti sąlygas saugiai pirkti

1 metai

Teisinių reikalavimų vykdymas, mūsų teisių apsauga

Duomenys priklauso nuo konkretaus teisinio reikalavimo, visada laikantis minimizavimo principo.

Teisė

Pagal įstatymą

Jei veikiate kaip tiekėjas, jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami įvykdyti sutartinius įsipareigojimus ir saugome juos 5 metus nuo sutarties sudarymo arba mūsų verslo santykių nutraukimo dienos. Kilus ginčui, jūsų asmens duomenis saugosime tol, kol kompetentinga institucija priims galutinį sprendimą.

Profiliavimas – tai duomenų subjekto asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo procesas, kuriuo remiantis sudaromas to asmens profilis. Tai būdas pasiūlyti jums įdomius ir jūsų interesus atitinkančius produktus. Profiliavimo procesą naudosime tik remdamiesi jūsų sutikimu.

Profiliavimui naudojame šių kategorijų duomenis: pirkimo istorija ir turinys, pirkimo vieta, pirkimo laikas.

Jūsų asmens duomenų neperduosime jokiai trečiajai šaliai, išskyrus toliau nurodytus atvejus:

 • jei susijusios įmonės ar trečiosios šalys teikia paslaugas mūsų vardu, pvz., atsako į jūsų užklausas, pristato siuntas ir teikia paslaugas klientams ir pan. Šioms bendrovėms draudžiama naudoti jūsų asmens duomenis bet kokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kurių iš jų reikalaujame mes arba įstatymai. Šios bendrovės apima, pavyzdžiui, pristatymo paslaugas, el. pašto paslaugų teikėjus ir kt.
 • Dalijamės jūsų asmenine informacija Bendrovėje arba su trečiosiomis šalimis, kad užtikrintume savo klientų saugą ir saugumą, apsaugotume savo teises ir nuosavybę pagal teisinį procesą arba kitais atvejais, kai sąžiningai manome, kad toks atskleidimas būtinas pagal įstatymus. Tai apima IT ir finansų konsultantus, išorės teisinius konsultantus ir kt.

Visos trečiosios šalys, kurioms atskleidžiame jūsų asmens duomenis, privalo saugoti jūsų asmens duomenis pagal atskirą sutartį. Be to, jokios trečiosios šalys negali naudoti šių asmens duomenų kitais nei sutartyje numatytais tikslais.

Jūsų duomenų saugumas, vientisumas ir konfidencialumas mums yra itin svarbūs. Mūsų įmonė įgyvendina technines, organizacines ir fizines saugumo priemones, būtinas jūsų duomenims apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, naudojimo ar pakeitimo.

Šios priemonės apima:

 • reguliariai atnaujinti programinę įrangą, aparatinę įrangą ir taikomąją programinę įrangą,
 • darbuotojų mokymas,
 • sutarčių tvarkytojų peržiūra ir kontrolė ir

Reguliariai peržiūrime savo saugumo procedūras, kad įvertintume naujausias tinkamas technologijas ir metodus. Nepaisant visų mūsų pastangų, jokios saugumo priemonės nėra tobulos ir jų neįmanoma apeiti, todėl prašome jūsų supratingumo.

Tvarkydami savo asmens duomenis turite tam tikras teises. Norėdami jas įgyvendinti, kreipkitės į mus raštu.

Atminkite, kad galime negalėti jums teikti tam tikrų produktų ir paslaugų, jei neleisite mums rinkti jūsų asmens duomenų. Be to, teikiant kai kurias mūsų paslaugas nebus galima atsižvelgti į jūsų interesus ir pageidavimus. Pavyzdžiui, negalime sudaryti sutarties su jumis, jei nenurodote mums pristatymo adreso, nes negalime garantuoti užsakytų produktų pristatymo, jei neturime jūsų adreso.

Savo teisėmis galite pasinaudoti kreipdamiesi į mus raštu adresuČrnuče, o ant voko užrašykite „Privatumo politika”, arba el. paštu info@pruvida.co, o temos eilutėje įrašykite „Privatumo politika”. Atsakymą į jūsų prašymą pateiksime per vieną mėnesį, kuris gali būti pratęstas dar vienam mėnesiui. Jei terminas bus pratęstas, informuosime jus apie tokį pratęsimą per pirmąjį mėnesį nuo jūsų prašymo gavimo dienos.

Jūs turite šias teises:

 • Galimybė susipažinti su asmens duomenimis: galite paprašyti, kad suteiktume jums informaciją apie tai, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiu atveju galite paprašyti, kad suteiktume galimybę susipažinti su jūsų asmens duomenimis ir informacija apie jų tvarkymą (kokius asmens duomenis tvarkome ir iš kur jie gauti).
 • Asmens duomenų ištaisymas: galite paprašyti mūsų ištaisyti arba papildyti neišsamius ar netikslius duomenis, kuriuos tvarkome apie jus.
 • Asmens duomenų tvarkymo apribojimas: galite paprašyti mūsų apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą (pavyzdžiui, jei tikrinamas jūsų asmens duomenų tikslumas ar išsamumas).
 • Asmens duomenų ištrynimas: galite paprašyti, kad ištrintume jūsų asmens duomenis (saugomų asmens duomenų negalime ištrinti dėl teisinių reikalavimų arba sutartinių santykių pagrindu).
 • Asmens duomenų gavimas: galite paprašyti, kad asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, pateiktume naudodami struktūrizuotą, įprastai naudojamą ir kompiuterio skaitomą formą.
 • Sutikimo atšaukimas: turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų, kuriuos renkame ir tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu, naudojimo. Savo sutikimą galite atšaukti bet kuriuo iš šioje Politikoje nurodytų būdų. Sutikimo atšaukimas neturės jokių neigiamų pasekmių, tačiau gali būti, kad dėl jūsų sutikimo atšaukimo nebegalėsime jums teikti tam tikrų paslaugų.
 • Prieštaravimas dėl asmens duomenų tvarkymo: turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, jei šis tvarkymas susijęs su tiesioginės rinkodaros tikslais arba su jūsų asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais. Be to, galite nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, jei jie naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais teikiant pritaikytus ar individualizuotus pasiūlymus (toliau – profiliavimas). Prieštarauti galite bet kuriuo iš šioje Politikoje nurodytų būdų.

Norėtume jus informuoti, kad, siekdamas užtikrinti patikimą tapatybės nustatymą naudojimosi teisėmis, susijusiomis su asmens duomenimis, duomenų tvarkytojas gali paprašyti jūsų pateikti papildomų duomenų ir gali atsisakyti imtis prašomų veiksmų tik tuo atveju, jei gali įrodyti, kad negali patikimai nustatyti jūsų tapatybės.

Šį pranešimą kartais galime keisti, kad pritaikytume jį prie naujausių technologijų, pramonės praktikos, teisės aktų reikalavimų ar kitų tikslų. Atitinkamą privatumo politikos versiją paskelbsime savo skaitmeninėse platformose. Raginame jus periodiškai tikrinti mūsų Privatumo politiką. Jei to reikalauja galiojantys teisės aktai, prieš atlikdami bet kokius pakeitimus paprašysime jūsų sutikimo.

Jei turite pastabų ar klausimų dėl šios Privatumo politikos, rašykite mums adresu Črnuče arba susisiekite su mumis el. paštu info@pruvida.co.